Diensten

Wij bieden brede scala zorg aan. Wij zijn daarnaast gespecialiseerd in cliënten met een andere culturele/etnische  achtergrond. Hierdoor hebben wij specialisten in dienst, die meerdere talen kunnen spreken en zich goed kunnen verplaatsen in diverse culturele achtergronden van mensen.

Individuele begeleiding
Individuele begeleiding

 

 1. Het ondersteunen van mensen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven
 2. De participatie in de samenleving van personen met een beperking of met chronische psychische, psychosociale of psychiatrische problemen

Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij  het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te handhaven of te bevorderen. Begeleiding individueel kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, praktische ondersteuning bij vaardigheden handelingen, toezicht en interventies op­ en het aansturen/corrigeren van gedrag ten gevolge van een stoornis. Ook kan het gaan om oefenen met het aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.

Voorbeelden van begeleiding

 • bij het boodschappen doen
 • bij woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen)
 • om de (ouder)rol in het gezin te vervullen
 • om de dag in te delen en dingen te ondernemen
 • bij het contact zoeken met mensen in de omgeving

 

Aanvragen
Intensieve begeleiding

Intensieve begeleiding

 

Elke cliënt heeft een ander soort hulp nodig om de juiste ondersteuning te kunnen krijgen. Voor cliënten die een verslaving en/of zware psychotische aandoeningen kunnen intensieve begeleidingen georganiseerd worden.

Aanvragen
Persoonlijke verzorging
Persoonlijke verzorging

 

Met behulp van persoonlijke verzorging kunt u geholpen worden met uw zelfzorg. Als u de zelfzorg ook met hulp niet meer zelf kunt uitvoeren, dan wordt dit van u overgenomen. Ook het stimuleren van zelfzorg of het aanleren van vaardigheden om de zelfzorg uit te kunnen voeren hoort onder persoonlijke verzorging. Onder zelfzorg valt onder andere het wassen, aankleden, de toiletgang, het aantrekken van steunkousen, het eten en drinken en het verzorgen van uw huid.

Hulp en begeleiding bij persoonlijke verzorging en hygiëne

 • Wassen (geheel of gedeeltelijk, in bed, douche of aan de wastafel), haren wassen.
 • Opmaken van het bed bij een bedlegerige patiënt.
 • Hulp en begeleiding bij aan- en uitkleden.
 • Hulp bij het aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, prothesen, elastische kousen.
 • Hulp en begeleiding bij toiletgang, hulp bij het aanleggen van een urinaal, hulp bij het op de po gaan, verwisselen van incontinentiemateriaal.
 • Hulp en begeleiding bij onder andere: mond- en gebitsverzorging (waaronder prothese), scheren, hand- en voetverzorging, sieraden omdoen, enz.)

 

Aanvragen
Huishoudelijke hulp
Huishoudelijke hulp

 

Huishoudelijke hulp kan meer zijn dan alleen schoonmaken. Het gaat om ondersteuning bij of het overnemen van huishoudelijke taken bij cliënten die vanwege hun ziekte of beperking het huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. Denk aan opruimen, schoonmaken, het verzorgen van planten en huisdieren, bedden opmaken en de maaltijd klaarmaken. Daarom wordt de aanspraak aangepast naar ‘huishoudelijke hulp’.

 

Aanvragen
Verpleegkundige zorg
Verpleegkundige zorg

 

Hieronder valt basiszorg, zoals de persoonlijke verzorging als wassen, aankleden en verschonen, maar ook wondverzorging, observatie en rapportage en gespecialiseerde zorg. Verpleegtechnische handelingen zijn bijvoorbeeld het inbrengen van een sonde of een katheter. Ook het begeleiden van patiënten hoort onder verpleegkundige zorg. Hierbij kan het gaan om de omgang van de patiënt met ziekte en behandeling en het bevorderen of aanleren van de zelfredzaamheid daarbij. Verpleegkundigen werken dikwijls samen met verzorgende. Basisverzorging, wondzorg, het geven van injecties en medicatie uitreiken of toedienen zijn taken die ook door een daartoe bevoegde verzorgende kunnen worden uitgevoerd. Tal van andere taken mogen uitsluitend uitgevoerd worden door een verpleegkundige.

Hulp bij medicijngebruik

 • Aanreiken van medicijnen.
 • Hulp bij innemen medicijnen.
 • Zalf/crème aanbrengen op een intacte huid, enz.

Hulp bij beweging en houding

 • Hulp en begeleiding bij transfers (bijvoorbeeld in/uit bed, bed-stoel, in/uit bad).
 • Hulp bij wisselliggingen.
 • Hulp bij houding in bed, stoel, enz.

Hulp bij huidverzorging

 • Reguliere huidverzorging.
 • Smetten voorkomen en verzorgen van smetplekken (roodheid en irritaties van de huid).
 • Voorkomen decubitus/verzorgen niet-open huid.
 • Verzorgen van stoma en andere onnatuurlijke lichaamsopeningen bij intacte huid, enz.

Hulp en begeleiding bij eten en voeding

 • Hulp bij het eten en drinken.
 • Toedienen van sondevoeding.
Aanvragen
Maatschappelijke zorg
Maatschappelijke zorg

 

Maatschappelijke zorg richt zich op mensen die niet in staat zijn om zelfstandig in hun primaire levensbehoeften te voorzien door een combinatie van psychische en andere problemen, waardoor ze soms ernstige overlast veroorzaken. Deze zeer kwetsbare mensen hebben levensbrede ondersteuning nodig. Die kan bestaan uit o.a. activering, opvang, woonbegeleiding, beschermde woonvormen, medische zorg, herstelondersteuning, schuldhulpverlening en praktische ondersteuning.

Aanvragen

Zorgaanvraag indienen